Ferie Zimowe 2015

   30-01-2015 r.  Czytaj więcej...   
Planowane wyłączenia prądu na terenie gminy Dolsk

   26-01-2015 r.  Czytaj więcej...   
OGŁOSZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. 1118 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH...

   29-01-2015 r.  Czytaj więcej...   
Turniej z okazji 70-tej rocznicy wyzwolenia Dolska

W minioną sobotę 24 stycznia 2015 r. w sali MGOSiR został rozegrany coroczny turniej halowej piłki nożnej o Puchar Burmistrza MiG Dolsk, z okazji 70-tej rocznicy wyzwolenia Dolska...

   26-01-2015 r.  Czytaj więcej...   
Informacja o ogłoszonym konkursie

Stowarzyszenie Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości informuje, iż Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs...

   26-01-2015 r.  Czytaj więcej...   
INFORMACJA

Urząd Miasta i Gminy Dolsk, informuje, że od dnia 1 lutego 2015 r., do 28 lutego 2015 r., producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na I półrocze 2015 r...

   23-01-2015 r.  Czytaj więcej...   
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk wręczył kolejne stypendium sportowe

W dniu 21 stycznia 2015 roku Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk – Pan Henryk Litka na mocy Uchwały Nr L/349/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 września 2014 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych, wręczył stypendium sportowe...

   21-01-2015 r.  Czytaj więcej...   
Uczczono 70. rocznicę wyzwolenia Dolska

Dla uczczenia 70. rocznicy wyzwolenia Dolska spod okupacji hitlerowskiej, w dniu 21 stycznia 2015 r. w południe, Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Henryk Litka, w asyście swojego Zastępcy i Skarbnika Gminy...

   21-01-2015 r.  Czytaj więcej...   
Spotkanie Konwentu

W dniu 21 stycznia 2015 r. w śremskim ratuszu spotkali się szefowie gmin i powiatu na pierwszym w tej kadencji samorządowej posiedzeniu „Konwentu burmistrzów...

   21-01-2015 r.  Czytaj więcej...   
NOWY TERMINARZ - 2015

   07-01-2015 r.  Czytaj więcej...   
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - UMiG Dolsk              Kontakt: umig@dolsk.pl