29 stycznia 2020 r. godz. 11:00
Rolkowe szaleństwo na sali sportowej

30 stycznia 2020 r. godz. 11:00
Art-eco - zajęcia artystyczne
w Bibliotece


31 stycznia 2020 r. godz. 10:00
Zajęcia sportowe - LKS Zawisza


       Przejdź do kalendarium...  
 Turniej charytatywny „Gol dla Dawidka”

Ostatnia niedziela stycznia upłynęła pod znakiem charytatywnego turnieju halowej piłki nożnej „Gol dla Dawidka”, który odbył się w sali sportowej w Dolsku. Do rozgrywek sportowych stanęło 16 drużyn. Po zaciętej, niezwykle emocjonującej sportowej walce...

   28-01-2020 r.  Czytaj więcej...   
 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: 1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 2) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego...

   28-01-2020 r.  Czytaj więcej...   
 75. rocznica wyzwolenia Dolska

Wydarzenia z lat II wojny światowej na stałe zapisały się w pamięci dolszczan. To w jej trakcie, 20 października 1939 roku, w ramach Operacji Tannenberg na ksiąskim rynku rozstrzelano 10 mieszkańców gminy Dolsk: Alojzego Burdajewicza...

   21-01-2020 r.  Czytaj więcej...   
 Ludność w Gminie Dolsk w 2019 roku

W roku 2019 na terenie Gminy Dolsk zameldowanych było łącznie 5.834 stałych mieszkańców, z czego najwięcej - 1.541 - w mieście Dolsk (stan na dzień 31 grudnia 2019 r.). Całkowita liczba mieszkańców w porównaniu z rokiem ubiegłym zmalała o 15 osób...

   15-01-2020 r.  Czytaj więcej...   
 Podsumowanie 28. Finału WOŚP w Dolsku

Już po raz kolejny w Gminie Dolsk kwestowano na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na dziecięcą medycynę zabiegową. W imieniu członków Stowarzyszenia na rzecz wspierania aktywności lokalnej w Gminie Dolsk chcielibyśmy podziękować...

   15-01-2020 r.  Czytaj więcej...   
 Podatki 2020 – ważne informacje

Urząd Miasta i Gminy informuje, że w roku 2020: 1. Do naliczenia podatku rolnego została przyjęta cena żyta ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta...

   10-01-2020 r.  Czytaj więcej...   
 Wręczenie stypendiów sportowych

Dnia 8 stycznia 2020 roku Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk – Pani Barbara Wierzbińska wręczyła utalentowanym zawodnikom stypendia sportowe. Wypełniając kryteria określone w uchwale Nr XLVII/299/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk...

   09-01-2020 r.  Czytaj więcej...   
 Informacja o wyrobach zawierających azbest

Przypominamy właścicielom nieruchomości, zarządcom i ich użytkownikom o obowiązku aktualizacji danych dotyczących wyrobów zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania...

   09-01-2020 r.  Czytaj więcej...   
 Informacja Związku Międzygminnego „CZO - SELEKT”

Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” w Czempiniu informuje, że z dniem 1 stycznia 2020 r. stawki opłat za odpady komunalne nie uległy zmianie i wynoszą nadal 13 zł od osoby na miesiąc...

   03-01-2020 r.  Czytaj więcej...   
 Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie kosztów...

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Dolsk...

   02-01-2020 r.  Czytaj więcej...   
 Zimowe utrzymywanie dróg

Zimowe utrzymywanie dróg na terenie gminy Dolsk w sezonie zimowym 2019/2020

   31-12-2019 r.  Czytaj więcej...   
 Obchody 101. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

27 grudnia 2019 r. mieszkańcy gminy Dolsk obchodzili 101. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W tym dniu o godzinie 18.30 odbyła się Msza św. w intencji Powstańców Wielkopolskich celebrowana przez proboszcza ks. Rafała Pleszewę...

   30-12-2019 r.  Czytaj więcej...   
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.