17-01-2012 r. Wersja do wydruku  Wersja do wydruku 

OGŁOSZENIE

 

 

 

  

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie ogłasza nabór uczestników szkolenia potencjalnych wnioskodawców działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji zgodnych z działaniami: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

 

Szkolenie składa się z trzech merytorycznie powiązanych spotkań i ma na celu przygotowanie potencjalnych wnioskodawców do złożenia wniosków o przyznanie pomocy w ramach w.w. działań podczas naboru wniosków zaplanowanego przez LGD Gościnna Wielkopolska na I kwartał 2012 roku.

 

Harmonogram szkolenia:

1.      27.01.2012 r. - Gimnazjum w Starych Oborzyskach (Gmina Kościan)

2.      10.02.2012 r. – Pałac na fosie w Krobi

3.      02.03.2012 r. - Ośrodek Kultury (Strzelnica) w Miejskiej Górce

 

Każde spotkanie od godz. 9.00 do godz. 15.00.

 

Zgłoszenia: telefoniczne na numer 65 5736300 lub e-mailem na adres: biuro@wielkopolskagoscinna.pl do 23 stycznia 2012 r.

 

Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, status (rolnik, domownik, przedsiębiorca lub osoba fizyczna planująca rozpocząć w wyniku realizacji projektu działalność gospodarczą), numer telefonu i/ lub e-mail do kontaktu.

 

Potwierdzenie udziału w szkoleniu zostanie przekazane na wskazany numer telefonu lub e-mail.

 

Uczestnikami szkolenia mogą być tylko potencjalni wnioskodawcy Gościnnej Wielkopolski. Każda zakwalifikowana osoba powinna uczestniczyć we wszystkich spotkaniach.

 

Maksymalna liczba uczestników: 15 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

Serdecznie zapraszamy!


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - UMiG Dolsk                  Kontakt: umig@dolsk.pl

Ten serwis korzysta z plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.