25-01-2012 r. Wersja do wydruku  Wersja do wydruku 

Zaproszenie na XVI Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XVI Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 1 lutego 2012 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Przedstawienie informacji przez Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Przedstawienie informacji o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

6.      Przedstawienie sprawozdań przez Komisje Rady:

a)     rewizyjną,

b)     oświaty, kultury i sportu,

c)     inwestycji i spraw gospodarczych,

d)     ochrony środowiska.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał Rady dotyczących:

a)     planu pracy komisji rewizyjnej na 2012 rok,

b)     planu pracy komisji oświaty, kultury i sportu na 2012 rok,

c)     planu pracy komisji inwestycji i spraw gospodarczych na 2012 rok,

d)     planu pracy komisji ochrony środowiska na 2012 rok,

e)     aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Dolsk na lata 2011 – 2012 z perspektywą do 2016 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko,

f)       Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dolsk na lata 2012 – 2017.

8.      Interpelacje i wnioski radnych.

9.      Wolne głosy i wnioski.

10.  Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - UMiG Dolsk                  Kontakt: umig@dolsk.pl

Ten serwis korzysta z plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.