22-05-2012 r. Wersja do wydruku  Wersja do wydruku 

Na podstawie art. 3 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm./

Z A P R A S Z A M

 

na XXI Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 30 MAJA roku o godz.1100

w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad :

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad .

2.Przedstawienie porządku obrad .

3.Przyjęcie protokołu z obrad XX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4. Przedstawienie informacji przez Burmistrza Miasta i Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.Przedstawienie sprawozdań z działalności za rok 2011 przez :

            a/Gimnazjum w Dolsku,

            b/Przedszkole Samorządowe z filiami w Dolsku

6.Rozpatrzenie projektów uchwał Rady dot :

a/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok ,

b/udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk ,

c/zmiany budżetu miasta i gminy na 2012 rok ,

d/zamiany nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym gruntów Kotowo,

e/zmiany uchwały w sprawie regulaminu korzystania z parkingu przy ul. Św. Ducha w Dolsku ,

f/ wystąpienia Gminy Dolsk z porozumienia komunalnego,

g/miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie działek o numerach ewidencyjnych 451/3 i 451/24 położonych w obrębie ewidencyjnych Lubiatowo,

h/ przekazania mienia gminnego do Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku .

7.Rozpatrzenie wniosku Burmistrza o nadaniu odznaki Pamiątkowej” Za Zasługi dla Miasta i Gminy Dolsk „ .

8.Interpelacje i wnioski radnych .

9.Wolne głosy i wnioski .

10.Zakończenie obrad Sesji.

 

                        Przewodnicząca Rady
                        Miasta i Gminy Dolsk
                        Janina Pawełczyk

 

 


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - UMiG Dolsk                  Kontakt: umig@dolsk.pl

Ten serwis korzysta z plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.