16-11-2012 r. Wersja do wydruku  Wersja do wydruku 

Zaproszenie na XXVIII Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XXVIII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2012 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XXVII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Przedstawienie informacji przez Burmistrza Miasta i Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.      Rozpatrzenie projektów uchwał Rady dot.:

a)     zasad korzystania ze świetlic wiejskich prowadzonych przez Gminę Dolsk,

b)     Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013,

c)     ustanowienia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta,

d)     zmiany budżetu miasta i gminy Dolsk na 2012 rok,

e)     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Dolsk na lata 2012 – 2021,

f)       sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego,

g)     przekazania mienia gminnego do Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku.

6.      Interpelacje i wnioski radnych.

7.      Wolne głosy i wnioski.

8.      Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - UMiG Dolsk                  Kontakt: umig@dolsk.pl

Ten serwis korzysta z plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.