14-12-2012 r. Wersja do wydruku  Wersja do wydruku 

Zaproszenie na XXIX Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XXIX Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2012 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Przedstawienie informacji przez Burmistrza Miasta i Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.      Rozpatrzenie projektów uchwał Rady dot.:

a)     uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk,

b)     budżetu miasta i gminy na rok 2013 rok,

c)     zmiany budżetu miasta i gminy na 2012 rok,

d)     podziału Gminy Dolsk na stałe obwody głosowania,

e)     planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok,

f)       planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2013 rok,

g)     planu pracy Komisji Ochrony Środowiska na 2013 rok,

h)     planu pracy Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych na 2013 rok.

6.      Interpelacje i wnioski radnych.

7.      Wolne głosy i wnioski.

8.      Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - UMiG Dolsk                  Kontakt: umig@dolsk.pl

Ten serwis korzysta z plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.