28-12-2012 r. Wersja do wydruku  Wersja do wydruku 

Spotkanie podsumowujące projekt „Chcesz - możesz”

 

 

 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku informuje o zakończeniu realizacji projektu systemowego „Chcesz - możesz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i skierowany był do sześciu kobiet w wieku 19-60 lat, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, korzystających z różnych form pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku, zamieszkujących na terenie Gminy Dolsk.

 

Celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna uczestniczek projektu. W jego ramach przeprowadzono:

-         kurs prawa jazdy kat. B

-         kurs florystyki

-         kurs wizażu

 

Osoby uczestniczące w projekcie miały zapewnione indywidualne spotkania z psychologiem, asystentem rodziny oraz doradcą zawodowym.

 

W dniu 21 grudnia 2012 r w restauracji „Maxima” odbyło się spotkanie podsumowujące projekt, które prowadziła Kierownik Ośrodka Alicja Olschak. Autoprezentacji dokonała uczestniczka projektu, która przekazała informacje o etapach realizacji projektu.

 

Kierownik Ośrodka Alicja Olschak podsumowała działania realizowane w ramach projektu, podkreśliła fakt, iż przebiegły one zgodnie z założeniami, a jego cel został w pełni zrealizowany. Kierownik wyraziła nadzieje, że nabyte doświadczenia umożliwią realizowanie kolejnych edycji projektów systemowych.

 

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk Liliana Lenarczyk-Żurczak, podziękowała organizatorom, wykonawcom szkoleń oraz uczestniczkom i złożyła wszystkim życzenia świąteczno-noworoczne.

 

 

 

 


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - UMiG Dolsk                  Kontakt: umig@dolsk.pl

Ten serwis korzysta z plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.