11-03-2013 r. Wersja do wydruku  Wersja do wydruku 

Zaproszenie na XXXI Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XXXI Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 27 marca 2013 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XXX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Przedstawienie informacji przez Burmistrza Miasta i Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.      Przedstawienie sprawozdań przez:

a)     Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Dolsku,

b)     Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku,

c)     Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. w Dolsku,

d)     Szkołę Podstawową im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku z filią w Małachowie,

e)     Szkołę Podstawową w Masłowie,

f)      Przedszkole Samorządowe „Stokrotki” w Dolsku z filiami.

6.      Rozpatrzenie projektów uchwał Rady dot.:

a)     programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dolsk w 2013 roku,

b)     uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk,

c)     zmiana budżetu miasta i gminy na rok 2013 rok,

d)     ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Dolsk,

e)     przekazania majątku jednostce organizacyjnej gminy,

f)       sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych i lokalu użytkowego w Dolsku ul. Kościańska 14,

g)     nadania nazw ulic w miejscowości Dolsk.

7.      Interpelacje i wnioski.

8.      Wolne głosy i wnioski.

9.      Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - UMiG Dolsk                  Kontakt: umig@dolsk.pl

Ten serwis korzysta z plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.