28-10-2013 r. Wersja do wydruku  Wersja do wydruku 

Zaproszenie na XXXVIII Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XXXVIII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 30 października 2013 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy informacji z działalności międzysesyjnej.

5.      Przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych przez:

a)     Przewodniczącą Rady,

b)     Burmistrza MiG.

6.      Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dolsk w roku szkolnym 2012/2013.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał Rady dot.:

a)     zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2013,

b)     określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok,

c)     określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok,

d)     opłaty targowej na 2014 rok,

e)     opłaty od posiadania psów na 2014 rok,

f)       obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiary podatku rolnego na 2014 rok,

g)     zwolnienia od podatku od nieruchomości,

h)     zwolnienia od podatku od środków transportowych,

i)        dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej na 2014 rok,

j)       zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dolsk,

k)      rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2014 rok,

l)        zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu stanowiącego własność Gminy Dolsk,

m)    zbycia nieruchomości położonej w Lipówce w drodze bezprzetargowej.

8.      Interpelacje i wnioski.

9.      Wolne głosy i wnioski.

10.  Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - UMiG Dolsk                  Kontakt: umig@dolsk.pl

Ten serwis korzysta z plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.