03-10-2006 r. Wersja do wydruku  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

 

 

 

 

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOLSK

 

 

 

Działając na podstawie § 7 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XXXIX/227/06 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 września 2006 r., w związku z art. 4 pkt 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) oraz art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zaprasza do składania ofert w:

 

PISEMNYM PRZETARGU

NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

MIASTA I GMINY DOLSK

 

 

 

1. Czas przetargu

 

Oferty należy składać do dnia 27 października 2006 r. godz. 1200. Oferty zostaną otwarte dnia 27 października 2006 r. godz. 1210.

 

 

2. Miejsce przetargu

 

Oferty należy składać na niżej podany adres:

 

Urząd Miasta i Gminy Dolsk

Plac Wyzwolenia 4

63-140 Dolsk

tel. (0-61) 28-25-001, 28-25-017, 28-25-172

fax (0-61) 28-25-510

 

 

3. Przedmiot przetargu

 

Organizator przetargu zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcję agenta emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Dolsk na kwotę 1.500.000 zł.

 

 

4. Warunki przetargu

 

Niniejszy przetarg jest przetargiem pisemnym, prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego. Na podstawie art. 4 pkt 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

Szczegółowe warunki przetargu wraz z kryteriami oceny ofert znajdują się w „Specyfikacji warunków przetargu”, które stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia i jego integralną część.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu, na zasadach określonych w „Specyfikacji warunków przetargu”.

 

 

 

Burmistrz

 

/-/ Henryk Litka


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.