22-09-2014 r. Wersja do wydruku  Wersja do wydruku 

Zaproszenie na L Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na L Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 29 września 2014 roku o godz. 1400 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XLIX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy informacji z działalności międzysesyjnej.

5.      Rozpatrzenie projektów uchwał Rady dot.:

a)     zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta i gminy na 2014 rok,

b)     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk,

c)     zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych i lokalu użytkowego wraz z udziałem w prawie własności działki,

d)     zbycia nieruchomości położonej w Dolsku w drodze bezprzetargowej,

e)     nabycia nieruchomości położonej w Mszczyczynie,

f)       określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych,

g)     zawarcia porozumienia o partnerstwie z Powiatem Śremskim w sprawie wspólnej realizacji inwestycji drogowej.

6.      Interpelacje i wnioski.

7.      Wolne głosy i wnioski.

8.      Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - UMiG Dolsk                  Kontakt: umig@dolsk.pl

Ten serwis korzysta z plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.