24-09-2014 r. Wersja do wydruku  Wersja do wydruku 

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW!

 

 

 

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie zaprasza pracodawców i przedsiębiorców do skorzystania ze środków finansowych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

 

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

 

Zainteresowani pracodawcy i przedsiębiorcy mogą składać zapotrzebowanie na środki z KFS na 2014 rok do dnia 1 października br. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Śremie, ul. Gostyńska 49, pok. nr 18

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 28 37 059 w. 19

 

W ramach wsparcia finansowane mogą być:

1)     kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;

2)     egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;

3)     badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;

4)     ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

Finansowaniu z KFS podlega:

-          80% kosztów (pracodawca pokrywa 20% kosztów), nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika;

-          100% kosztówwyłącznie w przypadku mikroprzedsiębiorstw* - nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

*mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub

 całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EURO.

 

Środki KFS przyznane pracodawcy na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc de minimis i będą udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności tej pomocy.

 

 

W 2014 roku wsparciem kształcenia ustawicznego, finansowanym z w/w Funduszu będą mogli być objęci pracownicy i pracodawcy w wieku co najmniej 45 lat.


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - UMiG Dolsk                  Kontakt: umig@dolsk.pl

Ten serwis korzysta z plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.