22-10-2014 r. Wersja do wydruku  Wersja do wydruku 

Zaproszenie na LI Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na LI Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 29 października 2014 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad L Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy informacji z działalności międzysesyjnej.

5.      Analiza oświadczeń majątkowych dokonanych przez:

a)     Przewodniczącą Rady Miasta i Gminy Dolsk,

b)     Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk.

6.      Raport o stanie oświaty.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał Rady dot.:

a)     określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

b)     określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

c)     opłaty targowej,

d)     opłaty od posiadania psów,

e)     obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,

f)       ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na realizacje zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej na 2015 rok,

g)     przyjęcie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok,

h)     rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok,

i)        zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Dolsk,

j)       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Trąbinek,

k)      regulaminu Stadionu Miejskiego w Dolsku,

l)        zmiany lokalizacji pomnika przyrody,

m)    nabycia nieruchomości położonej w Dolsku,

n)     zmiany budżetu miasta i gminy na 2014 rok.

8.      Zapytania i wolne wnioski.

9.      Wolne zapytania.

10.  Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - UMiG Dolsk                  Kontakt: umig@dolsk.pl

Ten serwis korzysta z plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.