01-12-2014 r. Wersja do wydruku  Wersja do wydruku 

Pierwsza sesja Rady Miasta i Gminy Dolsk

W dniu 27 listopada, zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Lesznie
z dnia 24 listopada 2014r. odbyła się pierwsza sesja Rady Miasta i Gminy Dolsk VII. kadencji.

Obrady poprowadził najstarszy wiekiem radny Hieronim Szczepaniak, który po powitaniu wszystkich zebranych, poprosił o wspólne odśpiewanie hymnu państwowego.

Następnie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Dolsku, Elżbieta Gacek przedstawiła wyniki wyborów do Rady Miasta i Gminy Dolsk i wraz ze swoim zastępcą, Małgorzatą Sławek wręczyła nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze.
     Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni złożyli wymagane prawem ślubowanie, którego treść odczytał najmłodszy radny Krystian Mejza. A oto treść ślubowania:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.


    Wszyscy radni po złożeniu ślubowania zajęli miejsca przy stole obrad.

Kolejnym punktem było odebranie z rąk Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Dolsku zaświadczenia o wyborze przez p. Henryka Litkę, któremu wyborcy powierzyli wykonywanie funkcji Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk w rozpoczynającej się VII. kadencji. Fakt ten jest wart podkreślenia, gdyż Burmistrz Henryk Litka sprawować będzie ten najwyższy w gminie urząd po raz siódmy.

Obejmując swą funkcję, Burmistrz złożył ślubowanie o treści następującej:

„ Obejmując Urząd Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi Urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy - tak mi dopomóż Bóg.”

Prowadzący sesję zarządził przeprowadzenie wyboru przewodniczącego rady, będącego ostatnim punktem obrad.

Wyłoniona przez radnych Komisja Skrutacyjna pod przewodnictwem radnego Jacka Worocha, przeprowadziła wybory, w których, wyniku tajnego głosowania funkcja
Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Dolsk powierzona została radnej Janinie Pawełczyk.

Nowo wybrana przewodnicząca dziękując za wybór zaapelowała do radnych, burmistrza i pracowników samorządowych o ścisłą współpracę w działaniu na rzecz lokalnej społeczności.


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - UMiG Dolsk                  Kontakt: umig@dolsk.pl

Ten serwis korzysta z plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.