13-01-2015 r. Wersja do wydruku  Wersja do wydruku 

Informacje o ogłoszonych konkursach i programach

 

 

 

 

 

 

Wsparcie finansowe - konkursy i programy dla uprawnionych podmiotów

 

Stowarzyszenie Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości uprzejmie informuje o ogłoszonych konkursach i programach, w ramach których uprawnione podmioty mogą ubiegać się o wparcie finansowe:

-         VII edycja ogólnopolskiego Programu „Patriotyzm Jutra” - to program grantowy ogłoszony przez Muzeum Historii Polski, który służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski, wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa kultury. Również służy przywracaniu pamięci historycznej i budowaniu tożsamości opartej o znajomość własnej tradycji. O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 2 lutego 2015 r. Więcej o programie na: http://muzhp.pl/konkursy/...,

-         otwarte konkursy ofert na realizacje w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2015 i w latach 2015-2017. Więcej na stronie www.bip.umww.pl - otwarte konkursy ofert. Terminy składania wniosków upływają, w zależności od komponentu, w styczniu i w lutym br.

 

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie prowadzi konsultacje w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej i służy pomocą przy jej wypełnianiu.

 

 

 

Konkurs ofert na najlepsze projekty ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza:

-         organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zwana dalej UDPP;

-         podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

 

do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2015 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

 

Termin składania ofert: od 9 stycznia do 2 lutego 2015 r. do godz. 16.00 poprzez Generator Ofert: asos2015.mpips.gov.pl

 

Więcej informacji: http://wiadomosci.ngo.pl/files/...

 

 

 

Konkurs w dziedzinie kultury

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy:

 

-         do udziału w pierwszej w edycji otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2015

 

Termin składania ofert: od 9 stycznia do 2 lutego 2015 r. do godz. 15.30

 

Więcej informacji: http://www.bip.umww.pl/artykuly/...

 

 

 

Kontakt oraz bliższe informacje:

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego

 - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości,

ul. Okulickiego 3, 63-100 Śrem

tel. 61 28 32 704, e-mail: unia@srem.com.pl

Strona internetowa: http://unia.srem.com.pl


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - UMiG Dolsk                  Kontakt: umig@dolsk.pl

Ten serwis korzysta z plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.