20-01-2015 r. Wersja do wydruku  Wersja do wydruku 

Zaproszenie na IV Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na IV Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 28 stycznia 2015 roku o godz. 1200 w Sali widowiskowej w Dolsku, z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Dolsk w 2014 roku.

6.      Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących:

a)     planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok,

b)     planu pracy Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych na 2015 rok,

c)     planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2015 rok,

d)     planu pracy Komisji Ochrony Środowiska na 2015 rok,

e)     zmiany uchwały w sprawie zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości położonej w Dolsku na czas nieoznaczony.

7.      Zapytania i wnioski radnych.

8.      Wolne głosy i wnioski.

9.      Zakończenie obrad sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - UMiG Dolsk                  Kontakt: umig@dolsk.pl

Ten serwis korzysta z plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.