14-05-2015 r. Wersja do wydruku  Wersja do wydruku 

Zaproszenie na VIII Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na VIII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 25 maja 2015 roku o godz. 1200 w Sali widowiskowej w Dolsku, z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad VII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)     zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok,

b)     absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy,

c)     wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących mienie gminne,

d)     aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 25 września 2014 roku w sprawie wspólnej realizacji z gminą Dolsk publicznego transportu zbiorowego.

6.      Zapytania i wnioski radnych.

7.      Wolne głosy i wnioski.

8.      Zakończenie obrad sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - UMiG Dolsk                  Kontakt: umig@dolsk.pl

Ten serwis korzysta z plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.