03-09-2015 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XI Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XI Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 9 września 2015 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku, z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad X Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Wręczenie przez Burmistrza Miasta i Gminy odznaki „Za zasługi dla Miasta i Gminy Dolsk” pani Grażynie Janickiej.

6.      Rozpatrzenie projektów uchwał dot.:

a)     zmiany w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dolsk na lata 2012-2017,

b)     nadania nazw ulicom miejscowości Nowieczek,

c)     powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych,

d)     zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2015 rok,

e)     apelu dotyczącego Prawa Wodnego,

f)       zlecenie Komisji Rewizyjnej wykonania kontroli zasadności złożenia skargi.

7.      Interpelacje i zapytania radnych.

8.      Wolne głosy i wnioski.

9.      Zakończenie obrad sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.