08-08-2016 r. Wersja do wydruku  Wersja do wydruku 

Zaproszenie na XXI Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XXI Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2016 roku o godz. 1900 w Sali widowiskowej w Dolsku, z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.

6.      Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących:

a)     uchylenia uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Dolsk oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

b)     zmiany Uchwały Nr XXXIII/207/09 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych;

c)     zmiany Uchwały Nr V/35/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych;

d)     zmiany Uchwały Nr LI/322/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 6 października 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych;

e)     zmiany Uchwały Nr XXVII/180/12 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 października 2012 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/189/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Dolsk oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

f)       emisji obligacji komunalnych Gminy Dolsk oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

g)     zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2016-2024;

h)     zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2016 rok;

i)        rozpatrzenia złożonej skargi;

j)       zlecenia Komisji Rewizyjnej badania złożonej skargi.

7.      Interpelacje i zapytania radnych.

8.      Wolne głosy i wnioski.

9.      Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - UMiG Dolsk                  Kontakt: umig@dolsk.pl

Ten serwis korzysta z plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.