02-09-2016 r. Wersja do wydruku  Wersja do wydruku 

ZAPROSZENIE NA SESJĘ

          Na podstawie art.3 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2016 r. poz.446/ w związku z 18 pkt 1 Statutu Gminy Dolsk /Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003  Nr 55, poz.1035 ze zm./ zapraszam na XXII Sesję Rady Miasta
i Gminy
Dolsk, która odbędzie się w dniu 5 września 2016 roku o godz. 1700 w sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z obrad XXI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.    Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.    Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.

6.    Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących:

a)   zmiany Uchwały Nr XXXIII/207/09 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 03 czerwca 2009r. w sprawie emisji obligacji komunalnych;

b)   zmiany Uchwały Nr V/35/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie emisji obligacji komunalnych;

c)    emisji obligacji komunalnych Gminy Dolsk oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

d)   zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2016-2024;

e)   zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2016 rok.

f)    przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Dolska i sołectwa Księginki w przedmiocie zmiany granic miasta Dolska i sołectwa Księginki poprzez włączenie do obrębu ewidencyjnego miasta Dolska części obrębu ewidencyjnego wsi Księginki;

g)   rozpatrzenia złożonej skargi.

7.    Interpelacje i zapytania radnych.

8.    Wolne głosy i wnioski.

9.    Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady

Pawełczyk Janina


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - UMiG Dolsk                  Kontakt: umig@dolsk.pl

Ten serwis korzysta z plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.