08-09-2016 r. Wersja do wydruku  Wersja do wydruku 

SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW DOLSKA POWIADAMIA MIESZKAŃCÓW

że zgodnie z par.9 pkt. 1 ppkt. 1 statutu zwołuje

IV ZEBRANIE OGÓLNE SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW DOLSKA

 

IV ZEBRANIE OGÓLNE SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW DOLSKA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU

22 WRZEŚNIA 2016 r. O GODZ. 19.oo /czwartek/

w sali widowiskowej w Dolsku pl. Wyzwolenia 3

 

W razie braku quorum, ZEBRANIE OGÓLNE odbędzie się

w ustalonym przez SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW DOLSKA II terminie tj.

22 września 2016 godz. 19.30 zgodnie z par 11 pkt 2 statutu

 

PORZĄDEK OBRAD

IV ZEBRANIA OGÓLNEGO SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW DOLSKA

 

1.    Otwarcie Zebrania Ogólnego Samorządu Mieszkańców Dolska.

2.    Wybór Przewodniczącego obrad.

3.    Wybór protokólanta.

4.    Wybór komisji: a/ skrutacyjnej

5.    Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

6.    Stwierdzenie prawomocności Zebrania Ogólnego Samorządu Mieszkańców Dolska.

7.    Sprawozdanie Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców Dolska z dotychczasowej Działalności Samorządu Mieszkańców Dolska w 2016 roku.

8.    Przedstawienie realizacji programu działania i aktualnego wydatkowania przyznanych Samorządowi Mieszkańców Dolska środków finansowych na 2016 rok.

9.    Przedstawienie propozycji programu działania Samorządu Mieszkańców Dolska na 2017 r. sposobu wydatkowania przyznanych Samorządowi Mieszkańców Dolska środków finansowych na 2017 rok.

10. Dyskusja nad sprawozdaniem Przewodniczącego za 2016 rok i programem Samorządu Mieszkańców Dolska na 2017 rok.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ zatwierdzenia sprawozdania Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców Dolska z dotychczasowej działalności Samorządu Mieszkańców Dolska w 2016 roku.

b/ zatwierdzenia programu działania Samorządu Mieszkańców Dolska na 2017 rok i sposobu wydatkowania przyznanych Samorządowi Mieszkańców Dolska środków finansowych na 2017 rok.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Zamknięcie obrad Zebrania Ogólnego Samorządu Mieszkańców Dolska.

Z UWAGI NA WAŻNOŚĆ OMAWIANYCH SPRAW PROSIMY O

NIEZAWODNE i PUNKTUALNE PRZYBYCIE

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW DOLSKA

 

PIOTR BUGAŁA, KATARZYNA PAWLAK, ROMUALD NAWROT, MAREK SIKORSKI, ZBIGNIEW STEFANIAK


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - UMiG Dolsk                  Kontakt: umig@dolsk.pl

Ten serwis korzysta z plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.