21-09-2016 r. Wersja do wydruku  Wersja do wydruku 

Zaproszenie na XXIII Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XXIII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 28 września 2016 roku o godz. 1200 w Sali widowiskowej w Dolsku, z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XXII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.

6.      Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących:

a)     zbycia nieruchomości położonych w Małachowie w drodze bezprzetargowej;

b)     wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;

c)     zmiany Uchwały Nr XXVII/180/12 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 października 2012 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/189/12 z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie emisji obligacji Gminy Dolsk oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

d)     zmiany Uchwały Nr V/35/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie emisji obligacji komunalnych zmienionej Uchwałą Nr XXII/127/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 5 września 2016r. w sprawie emisji obligacji komunalnych;

e)     zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2016 rok;

f)       zatwierdzenia do realizacji i przystąpienia do projektu „Nowe miejsca dla przedszkolaków w Gminie Dolsk” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna.

7.      Interpelacje i zapytania radnych.

8.      Wolne głosy i wnioski.

9.      Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - UMiG Dolsk                  Kontakt: umig@dolsk.pl

Ten serwis korzysta z plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.