23-04-2007 r. Wersja do wydruku  Wersja do wydruku 

Sesja absolutoryjna

 

 

 

 

 

 

W poniedziałek, 23 kwietnia 2007 r. Rada Miasta i Gminy Dolsk na IX Sesji dokonała oceny wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok.

 

 

 

 

 

Przedłożone przez Burmistrza sprawozdanie, wyniki kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną oraz pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stanowiły w ocenie radnych podstawę do jednogłośnego podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk.

 

 

 

 

 

Na sesji podjęto uchwały w sprawach następujących:

-         zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta i gminy Dolsk na 2007 rok,

-         Szkoły Podstawowej w Małachowie,

-         zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Śrem i gminą Dolsk dotyczącego powierzenia przez gminę Dolsk, gminie Śrem zadania w zakresie kanalizacji ,usuwania i oczyszczania ścieków.

 

 

 

 

 

 

 


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - UMiG Dolsk                  Kontakt: umig@dolsk.pl

Ten serwis korzysta z plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.