18-01-2017 r. Wersja do wydruku  Wersja do wydruku 

Obwodnica Dolska

 

 

 

 

 

 

Istniejące układy komunikacyjne wobec stale rosnącego natężenia ruchu drogowego stanowią rozwiązania nieprzystające do wymagań kierowców. Zatłoczone drogi wpływają niekorzystnie na warunki życia mieszkańców terenów położonych w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Problemy te są od dłuższego już czasu udziałem dolszczan.

 

Od szeregu lat podejmowane są starania mające na celu wdrożenie rozwiązania zapewniającego poprawę zarówno warunków podróżowania, jak i zamieszkania na terenie Dolska. Efektem zabiegów ma być budowa obwodnicy miasteczka. Przedstawiamy propozycję przebiegu obwodnicy, która wyeliminuje istniejące obecnie uciążliwości a także wpłynie korzystnie na rozwój Dolska poprzez m. in. wytyczenie nowych terenów pod aktywizację gospodarczą wzdłuż nowego ciągu komunikacyjnego i na terenach sąsiednich.

 

W niniejszej ‘zakładce’ będą publikowane na bieżąco materiały dokumentujące starania samorządu o budowę obwodnicy, poczynając od roku 2014.

 

Dokumenty obrazujące zabiegi czynione w tej sprawie wcześniej, zgromadzone są w urzędzie w formie papierowej. W latach 2010 - 2014, kiedy to samorząd województwa realizował kosztowną inwestycję obejmującą przebudowę drogi 434, na odcinku od granicy Śremu do Rawicza i w 2016 r. przebudowę przepustu drogowego na kanale dolskim, budowa obwodnicy Dolska nie była przez tego inwestora w ogóle rozważana.

 

 

-        Proponowany przebieg obwodnicy miasta Dolska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - pobierz mapkę JPG

 

-        Pismo Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2014 r. skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk - pobierz pismo PDF

 

-        Wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 1 października 2014 r. o ujęcie obwodnicy w planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego skierowane do Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego - pobierz pismo PDF

 

-        Pismo z dnia 6 listopada 2014 r. skierowane do Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego - pobierz pismo PDF

 

-        Petycja mieszkańców miasta Dolska z dnia 30 września 2016 r. skierowana do Rady Miasta i Gminy Dolsk w sprawie budowy obwodnicy miasta Dolska - pobierz petycję PDF

 

-        Pismo z dnia 7 października 2016 r. skierowane do Marszałka Województwa Wielkopolskiego - pobierz pismo PDF

 

-        UCHWAŁA NR XXIV/145/16 RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przekazania petycji w przedmiocie budowy obwodnicy miasta Dolska - pobierz uchwałę PDF

 

-        Pismo z dnia 25 listopada 2016 r. skierowane do Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego - pobierz pismo PDF

 

-        Odpowiedź Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. skierowana do Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk - pobierz pismo PDF

 

-        Odpowiedź Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. skierowana do Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Dolsk - pobierz pismo PDF

 

-        Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 lutego 2017 r. skierowane do Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego - pobierz pismo PDF

 

-        Oświadczenie Rady Powiatu w Śremie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie budowy obwodnicy Dolska - pobierz oświadczenie PDF

 

-        Odpowiedź Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 kwietnia 2017 r. skierowana do Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk - pobierz pismo PDF

 

-        Apel Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie budowy obwodnicy Dolska - pobierz apel PDF

 

-        Wizyta z dnia 9 sierpnia 2017 r. Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego i Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w UMiG Dolsk

 

-        Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 13 listopada 2017 r. skierowane do Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego - pobierz pismo PDF

 

-        Odpowiedź Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 listopada 2017 r. skierowana do Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk - pobierz pismo PDF

 

-        Pismo Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 20 czerwca 2018 r. skierowana do Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk - pobierz pismo PDF

 

-        INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Dolska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434” - pobierz informację Plik PDFPDF

 

 

 

Ostatnia aktualizacja:

    26 lipca 2018 r.


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - UMiG Dolsk                  Kontakt: umig@dolsk.pl

Ten serwis korzysta z plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.