07-03-2017 r. Wersja do wydruku  Wersja do wydruku 

„Zmiany w prawie pracy” - szkolenie

 

 

 

 

 

 

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości zapraszam przedsiębiorców, pracowników działów kadrowych i płacowych na bezpłatne szkolenie nt. zmian w prawie pracy i nowy zasad zatrudniania na umowę zlecenia, które odbędzie się 17 marca 2017 r., w godzinach: 9:00-15:00  w sali multimedialnej Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie, ul. Grunwaldzka 10.

 

Celem szkolenia jest aktualizacja wiedzy w zakresie najnowszych zmian prawnych w obszarze prawa pracy. Podczas szkoleniu omówione zostaną również interpretacje urzędowe oraz nowe wyroki Sądu Najwyższego. Formuła szkolenia ma charakter warsztatowy, ukierunkowany na stosowanie prawa pracy w praktyce.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

I. NOWE ZASADY ZATRUDNIANIA NA UMOWĘ ZLECENIE I INNE ZMIANY W PRAWIE PRACY I WYNAGRODZENIACH ZA PRACĘ.

1.     Zasady ustalania stawki godzinowej w przypadku umów cywilnoprawnych i wyłączenie stosowania minimalnej stawki godzinowej

2.     Uprawnienia inspektora pracy w zakresie kontrolowania umów cywilnoprawnych.

3.     Zmiany w ustalaniu minimalnego wynagrodzenia dla pracowników.

4.     Zniesienie minimalnego wynagrodzenia dla osób w pierwszym roku pracy w wysokości 80% pełnej płacy minimalnej.

5.     Dłuższy okres rozliczeniowy i dłuższy okres umowy (odniesienie do minimalne wynagrodzenie)

6.     Zmiany w potwierdzaniu umów o pracę (syndrom pierwszej dniówki roboczej).

7.     Zmiana zasad wydawania świadectwa pracy w przypadku zatrudniania pracownika na kolejnej umowie o pracę.

8.     Nowy wzór świadectwa pracy i zakres wymaganych informacji.

 

II. UMOWA TERMINOWA CZY NA CZAS NIEOKREŚLONY - O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PO ZMIANIE PRZEPISÓW.

1.     Czym należy się kierować przy wyborze rodzaju umowy.

2.     Cele zawarcia umowy terminowej.

3.     Różnice w zakresie rozwiązywania umów o pracę.

4.     Umowy zawarte na starych zasadach a nowe limity.

 

III. DOKUMENTACJA, KONTROLE, KARY I WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW PRZEZ STRONY

1.     Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy

2.     Kara grzywny za niestosowanie minimalnej stawki wynagrodzenia

3.     Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy

4.     Poszerzenie katalogu kar

5.     Jak sformułować pismo do PIP o przyczynach obiektywnych i jak ustalić termin 5 dni roboczych, odmowa podpisania aneksu do umowy o celach i przyczynach obiektywnych

 

IV. PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH

1.     Zasady identyfikacji pracy w godzinach nadliczbowych w wersji tradycyjnej i mobilnej.

2.     Ustalenie zasad rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych.

3.     Kontrola nadgodzin.

4.     Sankcje wobec osób odpowiedzialnych za naruszenie przepisów o czasie pracy.

 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, zgłoszenia prosimy dokonywać telefonicznie pod numerem tel.: 698 074 659 lub e-mail: milena@unia.srem.com.pl do 14 marca 2017 r.

 

Liczba miejsc ograniczona!

 

 

Kontakt:

Milena Filipowska

Główna Księgowa/ Starszy Specjalista ds. szkoleń i programów pomocowych

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

ul. Okulickiego 3

63 - 100 Śrem

tel./fax: 061 28 32 704, 698 074 659

e-mail: milena@unia.srem.com.pl


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - UMiG Dolsk                  Kontakt: umig@dolsk.pl

Ten serwis korzysta z plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.