10-07-2007 r. Wersja do wydruku  Wersja do wydruku 

Zaproszenie na XII Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na XII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 18 lipca 2007 roku o godz. 1400 w sali Urzędu Miasta i Gminy Dolsk z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie XII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

2.      Przyjęcie protokołu z obrad XI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

3.      Ślubowanie nowo wybranych radnych do Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Dolsk.

6.      Podjęcie uchwał:

a)     uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej,

b)     uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,

c)     przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dolsk.

7.      Interpelacje i wnioski radnych.

8.      Wolne głosy i wnioski.

9.      Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Kierzkowski


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - UMiG Dolsk                  Kontakt: umig@dolsk.pl

Ten serwis korzysta z plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.