29-07-2020 r. Wersja do wydruku  

Zasady zwrotu podatku akcyzowego dla rolników

 

 

 

Producenci rolni, chcący uzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, mogą składać odpowiednie wnioski w terminie od 3 do 31 sierpnia 2020 roku.

 

Kompletnie wypełnione wnioski można dostarczać do Urzędu Miasta i Gminy Dolsk w dwojaki sposób:

a)    wkładać do skrzynki podawczej wystawionej przy sekretariacie Urzędu;

b)    wysyłać pocztą na adres:

Urząd Miasta i Gminy Dolsk

Plac Wyzwolenia 4

63-140 Dolsk

 

Do wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty, tj.:

a)    oświadczenie dot. formy prawnej beneficjenta, wielkości przedsiębiorstwa oraz kategorii wg PKD (do pobrania poniżej);

b)    faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego, oznaczonego kodem od CN 2710 19 43 do 2710 19 48, od CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 lub CN 3826 00, za okres od 1 lutego do 31 lipca 2020 roku;

c)     w przypadku posiadania bydła - dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierający informację o posiadanej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

 

Uprzejmie prosimy wszystkich wnioskodawców o dopisywanie na wnioskach (ołówkiem) numeru kontaktowego.

 

Osoby chcące otrzymać oryginały faktur VAT proszone są o dopisanie takiej informacji na wniosku (ołówkiem) – o możliwym terminie odbioru zostaną one poinformowane telefonicznie.

 

Informacje o posiadanej powierzchni użytków rolnych bądź o pozostałym limicie zwrotu podatku akcyzowego można uzyskać pod numerem telefonu: 61 28 43 403.

 

W związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną, przypominamy o konieczności przestrzegania reżimu sanitarnego podczas osobistych wizyt w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk, tj. o obowiązkowym zakrywaniu ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz zachowywaniu dystansu społecznego.

 

 

>>> POBIERZ <<<

 

 

 

 


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.