04-08-2020 r. Wersja do wydruku  

Stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk przyznane!

 

 

 

W dniu 4 sierpnia 2020 roku o godz. 13.00 w sali widowiskowej w Dolsku miała miejsce doniosła uroczystość. Już po raz ósmy uczniom szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych za szczególne osiągnięcia w nauce przyznane zostały stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk. Zgodnie z treścią „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów” stypendium ma motywować do ciągłego pogłębiania wiedzy oraz rozwijania swoich talentów i umiejętności.

 

Stypendia z rąk Pani Barbary Wierzbińskiej – Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk odebrali:

 

-         Kubiak Aleksandra - uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku

-         Gmerek Kacper - uczeń kl. V Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku

-         Bugała Władysław - uczeń kl. VI Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku

-         Wojciechowska Kalina - uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie

-         Nowak Maxim Oliver - uczeń kl VII Szkoły Podstawowej im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie

-         Weber Maria - uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku

-         Królak Eliza - uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku

-         Frąckowiak Zofia - uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku

-         Michalak Wiktoria - uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie

-         Zyffert Julia - uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie

-         Krawczyk Patrycja - uczennica kl. kl. VII- Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie

-         Stajkowski Piotr - uczeń kl. I Technikum w Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie

-         Naganowski Przemysław - uczeń kl. I Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie

-         Nowak Przemysław - uczeń kl. II Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie

-         Mańczak Grzegorz - uczeń kl. I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie.

 

By móc ubiegać się o stypendium uczeń musi spełnić przynajmniej jedno z kryteriów zapisanych w Uchwale NR XLIII/275/18 RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk dla uczniów szczególnie uzdolnionych:

a)    osiągnąć średnią ocen nie niższą niż 5,5 w szkole podstawowej w klasach IV-VI, 5,3 w klasach VII i VIII szkoły podstawowej oraz 5,2 w szkole ponadpodstawowej,

b)    być laureatem wojewódzkiego konkursu lub olimpiady przedmiotowej,

c)     zdobyć I, II, lub III miejsce w przeglądach artystycznych na szczeblu wojewódzkim,

d)    zdobyć I-X miejsce w przeglądach artystycznych na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

 

W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy szkół, do których uczęszczają wyróżnieni uczniowie, rodzice nagrodzonych stypendystów, Pan Jacek Woroch Radny Rady Miasta i Gminy Dolsk - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Beata Ciachowska inspektor ds. oświaty i działalności gospodarczej oraz Mirella Godawa- Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk, która prowadziła uroczystość wręczenia stypendiów.

 


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.