17-09-2008 r. Wersja do wydruku  Wersja do wydruku 

Zaproszenie na XXVI Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na XXVI Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 24 września 2008 roku o godz. 1100 w sali Urzędu Miasta i Gminy Dolsk z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie XXVI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

2.      Przyjęcie protokołu z obrad XXV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

3.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

4.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy Dolsk na lata 2008-2011”,

b)     zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta i gminy na 2008 rok,

c)     nabycia od osoby fizycznej nieruchomości położonej w Dolsku.

5.      Wyrażenia opinii Rady Miasta i Gminy Dolsk dot. wniosków w sprawie obiektów rekultywacyjnych przewidzianych do wykonania w roku 2009.

6.      Wolne głosy i wnioski.

7.      Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Kierzkowski


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - UMiG Dolsk                  Kontakt: umig@dolsk.pl

Ten serwis korzysta z plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.