08-04-2009 r. Wersja do wydruku  Wersja do wydruku 

Konkurs fotograficzny

 

 

 

 

 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu przy Radzie Miasta i Gminy Dolsk

Samorząd Mieszkańców Dolska

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło Dolsk

 

ogłasza

 

konkurs fotograficzny

 

 

DOLSK W OBIEKTYWIE -

650 LAT MIASTA

 

 

 

Regulamin konkursu:

1.      Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących.

2.      Technika prac dowolna.

3.      Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu 4 prace.

4.      Minimalny format zdjęć 18x13 cm oraz zdjęcia nagrane na płycie CD

5.      Zdjęcia należy opatrzyć na odwrocie symbolem autora (dowolnie wybrany przez autora znak graficzny jednakowy na wszystkich pracach i kopercie z danymi). W dodatkowej zaklejonej kopercie z symbolem należy umieścić swoje dane (imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, i/lub e-mail, oraz tytuły prac, rok i miejsce ich wykonania). Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub nadesłać na adres: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło Dolsk, pl. Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk lub dostarczyć do biura (pokój nr 4 – parter UMiG) PZERiI koło Dolsk w środy od 10.00 - 12.00.

6.      Organizator nie odpowiada za zniszczenie lub zagubienie prac przesyłanych drogą pocztową.

7.      Termin nadsyłania prac – do 20 października 2009 roku.

8.      Zdjęcia oceni profesjonalne jury.

9.      Nagrody zostaną wręczone w listopadzie w ramach cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych.

10.   Nagrodzone i wyróżnione zdjęcia przechodzą na własność gminy Dolsk i mogą być bezpłatnie powielane w celach reklamowych i marketingowych.


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - UMiG Dolsk                  Kontakt: umig@dolsk.pl

Ten serwis korzysta z plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.