19-04-2010 r. Wersja do wydruku  Wersja do wydruku 

Zaproszenie na XLIV Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na XLIV Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2010 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie XLIV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

2.      Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XLIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Przedstawienie sprawozdań za rok 2009 z działalności:

a)     Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dolsku,

b)     Zarządu Miejsko-Gminnego OSP,

c)     Klubów sportowych Zawisza i Kusy.

6.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk,

b)     zmiany budżetu miasta i gminy na 2010 rok,

c)     przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrakowa Księginki- Ostrowieczno– Pokrzywnica,

d)     przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrakowa Małachowo- Mszczyczyn- Księginki.

7.      Interpelacje i wnioski radnych.

8.      Wolne głosy i wnioski.

9.      Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Kierzkowski


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - UMiG Dolsk                  Kontakt: umig@dolsk.pl

Ten serwis korzysta z plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.