24-06-2010 r. Wersja do wydruku  Wersja do wydruku 

Zaproszenie na XLVII Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na XLVII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2010 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie XLVII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

2.      Przyjęcie protokołu z obrad XLVI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

3.      Przyznanie odznaki pamiątkowej „Za zasługi dla Miasta i Gminy Dolsk”.

4.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     zmiany budżetu miasta i gminy na 2010 rok,

b)     trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Dolsk,

c)     zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Kanalizacji sanitarnej z przyłączami ,przepompowniami i rurociągami tłocznymi dla miejscowości Drzonek i Wieszczyczyn z włączeniem do infrastruktury komunalnej kanalizacji sanitarnej w m. Borogowo gm. Śrem”,

d)     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokali przy Placu Wyzwolenia 2,3 i4 w Dolsku,

e)     regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Dolsk,

f)       zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Dolsk,

g)     sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Dolsku ul. Gostyńskie Przedmieście 33,

h)     warunków udzielania bonifikat i ustalenia stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych,

i)        wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących mienie gminne,

j)       wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących mienie gminne,

k)      określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dolsk za I półrocze danego roku budżetowego.

5.      Interpelacje i wnioski radnych.

6.      Wolne głosy i wnioski.

7.      Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Kierzkowski


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - UMiG Dolsk                  Kontakt: umig@dolsk.pl

Ten serwis korzysta z plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.