14-10-2010 r. Wersja do wydruku  Wersja do wydruku 

Organizacje Pozarządowe

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA

 

-        ROK 2018: Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH z zakresu: 1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 2) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

-        Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Dolsk w 2018 roku

         

-        ROK 2017: Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH: Organizowanie imprez i zajęć rekreacyjno-sportowych na terenie gminy, współorganizowanie i uczestnictwo w imprezach sportowych i rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym

-        Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Dolsk w roku 2017

 

-        ROK 2016: Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH: Organizowanie imprez i zajęć rekreacyjno-sportowych na terenie gminy, współorganizowanie i uczestnictwo w imprezach sportowych i rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym

-        Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Dolsk w roku 2016

-        OGŁOSZENIE w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań gminy Dolsk w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin 

 

-        ROK 2015: Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH: Organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych na terenie gminy, współorganizowanie i uczestnictwo w imprezach sportowych i rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym

-        Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

 

-       LATA 2014-2016: BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOLSK OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH Z WYŁĄCZENIEM USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

-       OGŁOSZENIE w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta i gminy Dolsk

 

 

 

KONSULTACJE

-         ROK 2018: Konsultacje dot. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2019

-         ROK 2017: Konsultacje dot. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018

-         ROK 2016: Konsultacje dot. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2017

-         ROK 2017: Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dolsk w 2018 roku

 

 

 

INNE

 

-         Sprawozdania z realizacji programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

-         Wiemy z jakimi problemami borykają się na co dzień organizacje pozarządowe non profit, nie prowadzące działalności gospodarczej. Wszystkie kwestie lokalowe, prawne, finansowe

 

 

 

Ostatnia aktualizacja:

 7 września 2018 r.


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - UMiG Dolsk                  Kontakt: umig@dolsk.pl

Ten serwis korzysta z plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.