26-01-2011 r. Wersja do wydruku  Wersja do wydruku 

Zaproszenie na IV Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na IV Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 2 lutego 2011 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Przedstawienie informacji przez Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Przyjęcie informacji dot. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy przedstawionych przez:

a)     Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej,

b)     Zarząd Miejsko Gminny Związku OSP W Dolsku,

c)     Komendę Powiatową Policji w Sremie.

6.      Przedstawienie informacji na temat założeń Rozwoju Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. jako jednego z instrumentów rozwoju lokalnego.

7.      Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dolsk.

8.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok,

b)     planu pracy Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych na 2011 rok,

c)     planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2011 rok,

d)     planu pracy Komisji Ochrony Środowiska na 2011 rok,

e)     zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 października 2010 r. Nr LII/330/10 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok,

f)       aneksu nr 6 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami ,polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju,

g)     zmieniająca Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dolsk.

9.      Interpelacje i wnioski radnych.

10.  Wolne głosy i wnioski.

11.  Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - UMiG Dolsk                  Kontakt: umig@dolsk.pl

Ten serwis korzysta z plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.