20-04-2011 r. Wersja do wydruku  Wersja do wydruku 

Zaproszenie na VII Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na VII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2011 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Przedstawienie informacji przez Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Przedstawienie sprawozdań przez:

a)     Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku,

b)     Ośrodek Pomocy Społecznej,

c)     Miejsko Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

6.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

b)     ustalenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

c)     przekształcenia Przedszkola Samorządowego w Wieszczyczynie,

d)     zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych,

e)     wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących mienie gminne,

f)       przystąpienia Gminy Dolsk i zgłoszenia sołectwa Mszczyczyn do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”,

g)     ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

h)     zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk,

i)        przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

j)       zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta i gminy na 2011 rok,

k)      zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2012 – 2020.

7.      Interpelacje i wnioski radnych.

8.      Wolne głosy i wnioski.

9.      Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - UMiG Dolsk                  Kontakt: umig@dolsk.pl

Ten serwis korzysta z plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.