GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Spotkanie Burmistrza z sołtysami gminy Dolsk
Spotkanie Burmistrza z sołtysami gminy Dolsk

 

 

 

 

 

 

W dniu 4 sierpnia 2011 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk odbyło się spotkanie Burmistrza z sołtysami gminy Dolsk. W spotkaniu wzięły udział także Pani Elżbieta Juskowiak – Skarbnik Gminy, Pani Mirella Godawa – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich oraz Panie reprezentujące Powiatowego Lekarza Weterynarii, które omówiły sprawy związane z obowiązkami ciążącymi na rolnikach, a wynikającymi z przepisów prawa krajowego i unijnego w zakresie hodowli i uboju zwierząt gospodarskich.

 

W dalszej części spotkania omówiono kwestie związane z planowaniem zadań i rozdysponowaniem środków funduszu sołeckiego na rok 2012, Pan Burmistrz przedstawił program tegorocznych dożynek gminnych, które odbędą się 28 sierpnia w Lubiatowie oraz sprawy bieżące związane z realizowanymi przez gminę inwestycjami.

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiał opracowała:

Mirella Godawa
Opublikowano dnia 04-08-2011 r.