GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Mianowanie i powierzenie funkcji dyrektorom
Mianowanie i powierzenie funkcji dyrektorom

 

 

 

 

 

 

W dniu 4 sierpnia 2011 r. o godz. 1200 w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk miała miejsce uroczystość powierzenia funkcji dyrektorom dwóch placówek oświatowych naszej gminy oraz wręczenia aktów mianowania.

 

Z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk – Henryka Litka powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku odebrał Pan Wojciech Dudziński, a powierzenie stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego „Stokrotki” w Dolsku Pani Longina Dułacz.

 

Na kolejne 5-lat prowadzenia podległych placówek, w obliczu stale rosnących wyzwań, Pan Burmistrz życzył obu dyrektorom wytrwałości, kreatywności, wielu sił i dużo zdrowia, by nie ustawali na drodze rozwoju zawodowego i osobistego.

 

Z dniem 1 września 2011 roku powiększą się szeregi nauczycieli mianowanych gminy Dolsk. Dołączą do nich dwie Panie: Izabela Kocińska – nauczyciel wychowania przedszkolnego z Przedszkola Samorządowego „Stokrotki” w Dolsku w Dolsku oraz Małgorzata Zastrożna – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej im. J.Kusocińskiego w Dolsku.

 

Burmistrz Dolska, składając serdeczne gratulacje w związku z osiągnięciem kolejnego stopnia awansu zawodowego, wręczył Paniom akty mianowania, po czym nastąpiło uroczyste ślubowanie.

 

W spotkaniu uczestniczyli Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk – Pani Liliana Lenarczyk-Żurczak, Pani Elżbieta Juskowiak – Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich – Pani Mirella Godawa oraz Pani Maria Marchlewska – Kierownik Referatu Gospodarczego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiał opracowała:

Mirella Godawa
Opublikowano dnia 04-08-2011 r.