GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: „Pięknieje wielkopolska wieś” - pięknieje Nowieczek
„Pięknieje wielkopolska wieś” - pięknieje Nowieczek

 

 

 

 

 

 

Nowieczek to kolejna miejscowość naszej gminy, która biorąc udział w konkursie „Pięknieje wielkopolska wieś” ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi, uzyskała dofinansowanie na realizację projektu: „Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez działania na rzecz podniesienia atrakcyjności turystyczno-sportowej i rekreacyjnej miejscowości Nowieczek”.

 

Projekt obejmował urządzenie boiska sportowego, wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furtkami, urządzenie placu zabaw i prace porządkowe na terenie bezpośrednio przyległym do świetlicy wiejskiej w Nowieczku. Całkowita wartość projektu wyniosła 62.580,90 zł a uzyskane dofinansowanie to kwota 40.000,00 – maksymalna wielkość, jaką można było uzyskać w tym konkursie.

 

Wykonawcą większości prac (boisko sportowe, ogrodzenie wraz z bramą i furtkami) było Przedsiębiorstwo Budowlane Pana Tadeusza Pacyńskiego, plac zabaw dostarczyła i zamontowała firma HYDRO-WIELKOPOLSKA z Mosiny, a ciężar prac porządkowych wzięli na siebie mieszkańcy Nowieczka pod czujnym okiem Pani Sołtys Janiny Pawełczyk.

 

8 sierpnia 2011 roku Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Henryk Litka wraz z Panią Mirellą Godawa - Kierownikiem Referatu Spraw Obywatelskich dokonał odbioru wykonanego zadania, dziękując Wykonawcy za sprawną realizację wszystkich działań, a mieszkańcom gratulując tak pięknego i pożytecznego miejsca.

 

Projekt bardzo pozytywnie wpłynął na poprawę estetyki wsi, podniósł znacząco jej atrakcyjność sportowo-rekreacyjną i zapewne w znaczący sposób przyczyni się do popularyzacji imprez sportowo-rekreacyjnych, nie wspominając o tak istotnej kwestii jak poprawa bezpieczeństwa zabaw dzieci i młodzieży.

 

Gmina Dolsk aktywnie uczestniczy w konkursach i projektach ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu – w roku 2010 zrealizowaliśmy w ten sposób dwa projekty: w Drzonku i w Międzychodzie, w roku obecnym oprócz działań w sołectwie Nowieczek - trwa realizacja projektu w Wieszczyczynie. Na rok 2012 przewidziana jest miejscowość Mszczyczyn.

 

Koordynatorem wszystkich projektów z tego zakresu z ramienia Urzędu Miasta i Gminy Dolsk jest Pani Mirella Godawa.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć, by zobaczyć jak zmieniło się otoczenie świetlicy w Nowieczku, a jeszcze serdeczniej zapraszamy na wycieczkę do samego Nowieczka, by na własne oczy przekonać się, jak pięknieje nasza wielkopolska wieś...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiał opracowała:

Mirella Godawa
Opublikowano dnia 09-08-2011 r.