GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: INFORMACJA
INFORMACJA

 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy Dolsk informuje, że od dnia 1 września do 30 września 2011r., producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2011.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2011r. wynosi 73,10 zł na 1 ha użytków rolnych.

 

Do wniosku należy dołączyć faktury Vat za okres od 01.03.2011r. do 31.08.2011r. Wnioski do pobrania pokój nr 4. Informacja Tel. 61 28 43 403.
Opublikowano dnia 26-08-2011 r.