GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE

 

 

 

 

o składaniu wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2012 roku

 

 

 

Wnioski o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2012 roku można składać w UMiG Dolsk w terminie do dnia 30 września 2011 r.

 

Dotacje przyznawane będą w kolejności wpływu wniosków, biorąc pod uwagę datę i godzinę złożenia.

 

Do wniosku winny być dołączone:

1)     oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

2)     kopia potwierdzonego zgłoszenia/pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Śremie,

3)     kopia dokumentacji technicznej.

 

Uwaga: Wnioski niekompletne, w szczególności nie zawierające wskazanych wyżej załączników nie będą rozpatrywane.

 

 

Szczegółowe warunki i wymagane druki wniosków można pobrać ze strony www.dolsk.pl lub w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk (pokój nr 16).

 

 

Pobierz treść uchwały:   Plik PDFPDF

 

Pobierz załącznik nr 1:   Plik PDFPDF

 

Pobierz załącznik nr 2:   Plik PDFPDF

 

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Dolsk

(-) mgr Henryk Litka
Opublikowano dnia 07-09-2011 r.