GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Pierwsze posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego
Pierwsze posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego

 

 

 

 

 

 

W dniu 9 listopada 2011 r. odbyło się posiedzenie inauguracyjne nowo powołanego Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwołane przez Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk.

 

Zespół tworzą przedstawiciele pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia.

 

Zespół ma za zadanie m. in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią.

 

Zespół pracował będzie w składzie następującym:

-         Alicja Olschak – Przewodnicząca, desygnowana z ramienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku,

-         Wojciech Michałowski – Zastępca Przewodniczącej, reprezentujący Rewir Dzielnicowych w Dolsku,

-         Anna Chuda – Sekretarz, na co dzień pedagog – psycholog szkolny,

-         Władysława Mroczek – desygnowana przez Przychodnię Lekarza Rodzinnego w Dolsku,

oraz Katarzyna Chojnacka i Bożena Żeleźna, pracownicy socjalni miejscowego ośrodka pomocy społecznej.

 

Po oficjalnym rozpoczęciu działalności, Zespół w części roboczej posiedzenia przyjął pierwszy dokument w postaci regulaminu, według którego toczyć się będzie praca.

 

 

 

 
Opublikowano dnia 09-11-2011 r.