GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Spotkanie Noworoczne
Spotkanie Noworoczne

 

 

 

 

 

 

5 stycznia 2012 roku w sali „Małachowianka” w Małachowie odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne organizowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk.

 

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m. in. Starosta Powiatu Śremskiego - Piotr Ruta, Burmistrz Książa Wielkopolskiego - Teofil Marciniak, Wójt Gminy Brodnica – Marek Pakowski, Z-ca Burmistrza Śremu – Bartosz Żeleźny, Radni Rady Miasta i Gminy Dolsk na czele z Panią Przewodniczącą Janiną Pawełczyk, Konsul Honorowy Republiki Peru w Polsce – Kajetan Pyrzyński, sołtysi, szefowie powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy z terenu gminy Dolsk.

 

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji najważniejszych wydarzeń kulturalno-sportowych oraz największych inwestycji minionego 2011 roku przedstawionej w formie prezentacji multimedialnej.

 

Następnie w krótkich wystąpieniach swoje życzenia przekazali Starosta Powiatu Śremskiego - Piotr Ruta, Pani Barbara Siwińska w imieniu Oddziału Śremskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Ks. Tomasz Buliński – proboszcz parafii pw. Św. Michała Archanioła w Dolsku.

 

Podsumowując spotkanie Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk złożył wszystkim najlepsze życzenia noworoczne oraz nawiązał do najważniejszych zadań, jakie czekają na nas w Nowym 2012 Roku.

 

Tradycyjny toast noworoczny wzniosła Pani Janina Pawełczyk – Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Dolsk życząc wszelkiej pomyślności, zdrowia, sił i wytrwałego dążenia do obranego celu.

 

Część oficjalną zakończył koncert w wykonaniu Sławomira Olgierda Kramma. Artysta przeniósł wszystkich w zaczarowany świat operetkowej muzyki klasycznej, za co został nagrodzony gromkimi brawami.

 

Spotkanie prowadził Witold Opielewicz – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opublikowano dnia 09-01-2012 r.