GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: KOMUNIKAT
KOMUNIKAT

 

 

 

 

 

UWAGA!

 

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI,

ZARZĄDCY I ICH UŻYTKOWNICY

 

PRZYPOMINA SIĘ

 

o obowiązku aktualizacji danych dotyczących wyrobów zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. (Dz. U. z 2011r., Nr 8, poz. 31) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2004r., Nr 71, poz. 649) właściciel, zarządca lub użytkownik nieruchomości ma obowiązek składania corocznej „Informacji o wyrobach zawierających azbest”.

 

Druki dokumentów dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk lub można je pobrać poniżej:

 

Pobierz druk nr 1:   Plik DOCWORD   lub   Plik PDFPDF

 

Pobierz druk nr 2:   Plik DOCWORD   lub   Plik PDFPDF

 

 

Informację składamy w terminie do 31 stycznia 2012 roku w siedzibie UMiG Dolsk, biuro nr 16.

 
Opublikowano dnia 20-01-2012 r.