GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Prelekcja ,,Dolsk biskupa Teodora Czartoryskiego
Prelekcja „Dolsk biskupa Teodora Czartoryskiego

        14 marca br. na sali widowiskowej w Dolsku odbyła się prelekcja Michała Błaszczyńskiego historyka sztuki z Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu, pt.”Dolsk biskupa Teodora Czartoryskiego”. W spotkaniu wzięli udział Burmistrz MiG Dolsk Henryk Litka, ks. proboszcz  Tomasz Buliński, radni, dyrektorzy i kierownicy jednostek samorządowych oraz licznie zebrani mieszkańcy gminy.

        Wykład miał na celu przybliżenie mieszkańcom gminy Dolsk sylwetki Teodora Kazimierza Księcia Czartoryskiego będącego w latach 1739-1768 biskupem poznańskim rezydującym właśnie w Dolsku.  25 czerwca br. na ścianie budynku Szkoły Podstawowej odsłonięta zostanie tablica pamiątkowa poświęcona biskupowi.
        Organizatorem prelekcji była Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk.

 
Opublikowano dnia 16-03-2012 r.