GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Spotkanie w sprawie „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 434”
Spotkanie w sprawie „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 434”

 

 

 

 

 

 

W dniu 5 kwietnia 2012 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk odbyło się spotkanie przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy i Gmin na terenie których realizowana jest inwestycja pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 434 na odcinku od końca planowanej obwodnicy miasta ¦rem do skrzyżowania z drog± krajow± nr 36”. Tematem spotkania było uzgodnienie typu i lokalizacji wiat przystankowych w pasie drogi wojewódzkiej nr 434.

 

Zaproponowano aby w ci±gu przedmiotowej drogi zostały zabudowane wiaty przystankowe tego samego typu i w jednakowej kolorystyce.

 

 

 

 
Opublikowano dnia 05-04-2012 r.