GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Spotkanie Burmistrza z sołtysami gminy Dolsk
Spotkanie Burmistrza z sołtysami gminy Dolsk

 

 

 

 

 

 

W dniu 25 lipca 2012 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk odbyło się spotkanie Burmistrza z sołtysami gminy Dolsk. W spotkaniu wzięły udział także Pani Elżbieta Juskowiak - Skarbnik Gminy, Pani Mirella Godawa - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Pani Maria Marchlewska – Kierownik Referatu Gospodarczego oraz Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku – Pan Witold Opielewicz.

 

Głównym tematem spotkania było przedstawienie informacji o wysokości funduszu sołeckiego na rok 2013 oraz przypomnienie zasad składania wniosków o jego rozdysponowanie przez poszczególne sołectwa.

 

Omówione zostały także główne założenia projektu uchwały w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy Dolsk.

 

Poruszona została również kwestia funkcjonującego w gminie Dolsk od początku tego roku sms-owego systemu powiadamiania, a spotkanie zakończyło omówienie gminnych dożynek, które odbędą się 2 września w Mełpinie.
Opublikowano dnia 26-07-2012 r.