GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Utwardzenie drogi gminnej w Mełpinie
Utwardzenie drogi gminnej w Mełpinie

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk w dniu 25 lipca 2012 r. podpisał umowę na realizację zadania „Utwardzenie drogi gminnej do gruntów rolnych w Mełpinie” z Wykonawcą: Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka z o.o. z Leszna.

 

W lipcu 2010 r. został wykonany I etap – podbudowa. W II etapie została wykonana warstwa wyrównująca istniejąca podbudowę kruszywem łamanym, następnie ułożona nawierzchnia bitumiczna w dwóch warstwach po 4,0 cm i uzupełnione pobocza.

 

Inwestycja przebiegła sprawnie i szybko, a efekt końcowy jest zadowalający. Wykonawca już 10 sierpnia 2012 r. zgłosił zakończenie prac i gotowość przystąpienia do odbioru. Szybkość, sprawność i jakość wykonania zadania wskazuje na fakt, że budowa dróg może przebiegać sprawnie i bezproblemowo.

 

 

 

 
Opublikowano dnia 10-08-2012 r.