GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizacje...
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2012 roku

 

 

 

 

 

 

Dnia 30 sierpnia 2012 roku Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 52/12 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 sierpnia 2012 r. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wybrała:

 

Zadanie Nr 1 Organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych na terenie gminy

 

-         Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Małachowo kwota 3.000,-zł

-         Uczniowski Klub Sportowy „Kusy” Dolsk kwota 2.000,-zł

 

Zadanie Nr 2 Promocja sportu wśród dzieci i młodzieży, współorganizowanie i uczestnictwo w imprezach sportowych i rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym

 

-         Uczniowski Klub Sportowy „Kusy” Dolsk kwota 5.000,-zł
Opublikowano dnia 31-08-2012 r.