GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: INFORMACJA
INFORMACJA

 

 

 

 

 

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW

O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK 2013

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk, zgodnie z treścią Uchwały Nr XIII/94/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Dolsk w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji na realizację projektu w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na rok 2013.

 

O udzielenie dotacji może ubiegać się podmiot, o którym mowa w art. 3 oraz art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 ze zmianami), nie należący do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie gminy Dolsk prowadzi działalność sportową.

 

Termin składania wniosków upływa z dniem 30 września 2012 roku.

 

Wnioski wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/94/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Dolsk w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk w godzinach pracy urzędu.

 

 

Pobierz wniosek:   Plik PDFPDF (30,8 kB)
Opublikowano dnia 07-09-2012 r.