GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Kurs florystyczny zrealizowany
Kurs florystyczny zrealizowany

 

 

 

 

 

 

W miniony czwartek 22 listopada 2012 r. zakończył się kurs florystyczny realizowany w ramach projektu „Chcesz - możesz” sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Realizatorem powyższego projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku.

 

Szkolenie prowadziła Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego „Dar-Zof” ze Śremu. Zajęcia odbyły się w okresie od dnia 6 listopada 2012 r. do dnia 22 listopada 2012 r. w Sali Widowiskowej w Dolsku. Celem kursu było teoretyczne i praktyczne przygotowanie w zakresie artystycznego układania kwiatów. Zajęcia przeprowadziła Marietta Zielińska - wykwalifikowana florystka z wieloletnim doświadczeniem. Zdaniem uczestniczek najciekawszymi zajęciami było układanie wiązanek z żywych kwiatów –wykonywanie różnymi technikami bukietów ślubnych. Spotkania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i aktywnością ze strony uczestniczek kursu, z których każda otrzymała zaświadczenie potwierdzające zdobyte umiejętności.

 

W ramach promocji projektu została przygotowana wiązanka kwiatów, którą delegacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku złożyła pod pomnikiem Bohaterów Ziemi Dolskiej z okazji 94. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

 

 

 

 

 

 

 
Opublikowano dnia 27-11-2012 r.